SFF


Gå til indhold

Nyhedsbrev

Nyhedsbreve:

2016

September
Juli
Juni
Maj
April
Marts
Februar
Januar

_________________________________________________________________________________________________________

2015

December
Tillæg til Nyhedsbrev nr. 5, maj 2016:

SFF (Sønderborg Sejlklub)


Kære medlemmer m.fl.

Hermed nyhedsbrevet for maj.

Sønderborg Fritidssejler Forening / alias Sønderborg Sejlklub, er nu med begge navne, registreret i Det Centrale Register, under CVR nummeret 37596280. Historien samt begrundelsen herfor, vil følge i et senere nyhedsbrev eller på facebook.

Bestyrelsen er proaktiv, den har søsat en lang række tiltag.

Vi er bl.a. kommet på sponsorlisten hos et par af områdets store firmaer, via ejerne.


Ude ved Verdens Ende kan man nu se, den ny sponsorerede informationstavle, og SFF´s stander vajer stolt over det område, som foreningens flittige Plads -og Broformand Svend Lauresen, har ryddet for invasive buske mv, området fremstår nu smukt og velplejet, som aldrig før! Så lad os værne om det -og ikke optræde som simple natursvin.

" Kommunen er på Svend Laursens foranledning, i færd med at forlænge adgangsbroerne med fliser og pålægge noget skrid sikkert materiale på træet. En stor tak skal lyde til Sønderborg Kommune.

Pinsetur

Anden information.

" Medlemsvæksten i SFF, ligger på mere end 50 % - alle kan komme og lege med…………………………..

" Vi er en af Danmarks billigste, og mest demokratiske sejlklubber, hos os er, et medlem - et medlem, alle har stemmeret.

" Foreningskontingentet er pt. på 100 kr.

" Man kan mod kvittering betale til Svend Laursen, som er at finde i den blå Motorbåd ude ved Verdens Ende på den sidste bro, længst ude, mod den nye betonhøj bro.

" Man kan naturligvis også betale kontingent via hjemmesiden.

Sønderborg skal være en af de mest søgte turistdestination uden for hovedstaden. Sådan lyder det i Masterplan for Handel og Turisme, som byrådet vedtog tidligere i år: Det vil vi meget gerne bidrage til.

Vi beklager, de verserende serverproblemer..


P.v.a.
Bestyrelsen


Med venlig hilsen

Leo Bergsted Mortensen

SFF
Sønderborg Fritidssejler Forening
www.sonderborgff.dk
Mail. vestdanmark@gmail.com
Tlf.: + 45 21 48 80 98
Retur til indhold | Retur til hovedmenu